FIRESTOP - SERVER RACK

Protipožární zabezpečení rackové skříně

Protipožární zabezpečení rackové skříně protipožárním systémem FIRESTOP.

POPIS FUNKCE

výskyt kouře =>aktivace 1 hlásiče => PŘEDPOPLACH na EPS a sirénu, odeslání SMS o stavu PŘEDPOPLACH

aktivace 2 hlásičů => příkaz k hašení => POPLACH na EPS a sirénu, odeslání SMS o stavu POPLACH => odpočítávání zpoždění (1-60s) => otevření všech ventilů a do 10 s. ve skříni dosažena projektová koncentrace => POŽÁR UHAŠEN

nebo

aktivace ručního tlačítka ve žluté barvě s nápisem SPOUŠTĚNÍ HAŠENÍ => příkaz k hašení => POPLACH na EPS a sirénu, odeslání SMS o stavu POPLACH => odpočítávání evakuační doby (1-60s) => otevření všech ventilů a do 10 s v objektu dosažena projektová koncentrace => POŽÁR UHAŠEN hašení lze během odpočítávání evakuační doby zastavit tlačítkem v modré barvě s nápisem STOP HAŠENÍ

LEGENDA 

  1. OC05- inteligentní opticko-kouřový bodový hlásič umístěný v rackové skříni.
  2. racková skříň.
  3. siréna
  4. Výstup na EPS stavy- PŘEDPOPLACH, POPLACH (HAŠENÍ) A PORUCHA)
  5. GSM modul pro posílání SMS zpráv o stavech- PŘEDPOPLACH, POPLACH (HAŠENÍ) A PORUCHA)
  6. ústředna pro řízení SHZ typ ALPHA 4/8/12
  7. žluté ruční tlačítko s nápisem SPOUŠTĚNÍ HAŠENÍ
  8. modré ruční tlačítko s nápisem ZASTAVENÍ HAŠENÍ
  9. tryska
  10. lokální stabilní hasicí zaříze

Shopping cart

Your purchase

In your cart are
0 items

0 Kč
inc. VAT

View cart